Leerlingenzorg

Extra ondersteuning voor leerlingen:

O.a. Remedial Teaching (r.t.)
Dat begrip staat bij ons op school hoog in ’t vaandel. Kort samengevat is het ‘extra ondersteuning’ geven aan uitvallende kinderen. Wij hebben daar veel extra tijd per week voor gereserveerd.

Juf Geke Numan één ochtend voor de groepen 1 en 2, juf Lutske Kunnen 6 dagdelen voor de groepen 3 t/m 8. Nadat er een melding/informatie van een groepsleerkracht is binnengekomen, gaan we na overleg met die leerkracht aan de slag. Ook kinderen die uitvallen bij diverse testen uit de groep worden aangemeld. Een goed contact met ouders hierover vinden we erg belangrijk.

Eerst wordt er dan gezocht naar het probleem. Als dat duidelijk is wordt er een handelingsplan / traject opgesteld. Daar wordt dan 1 à 2 keer per week mee gewerkt. Of in de klas of individueel met de r.t. juf.

Alle school specifieke afspraken staan beschreven in beleidsstuk ‘Afspraken rondom extra ondersteuning’.

Centraal staan vaak:

in de onderbouw: de functieontwikkeling (ontwikkeling van de functies die nodig zijn voor het leerproces vanaf groep 3)
in de midden- en bovenbouw: rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele vaardigheden en gedrag.

Denken we dat de extra hulp structureel is, dan nemen we contact met de ouders op, die houden we daarna ook op de hoogte. Is het probleem erg complex, dan kunnen we een beroep doen op het “zorgteam” van de begeleidingsdienst. Hieraan zijn een psycholoog, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Geke Numan (onderbouwcoördinator) en Lutske Kunnen (R.T.’er).

Pin It on Pinterest