Word lid van onze vereniging

Lid worden

CBS De Opdracht is een zelfstandige school die uitgaat van de vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs te Ureterp en omstreken. Het doel van de vereniging is om het Christelijke onderwijs in Ureterp en omgeving te handhaven en zo een optimaal schoolklimaat te creëren, waardoor uw kind zich maximaal kan ontplooien. Bovendien is CBS De Opdracht een Christelijke school en vanuit die waarden en normen willen we handelen. Het bestuur
bestaat uitsluitend uit ouders van schoolgaande kinderen. Wilt u verdere gegevens/informatie over de vereniging dan verwijzen wij u naar de statuten van onze vereniging. De statuten kunt u desgewenst afhalen bij de balie op school of lezen op de website www.deopdracht.nl.

Indien u het doel van onze schoolvereniging onderschrijft, dan vragen wij u om lid te worden van de vereniging. Hierdoor heeft u rechtstreeks invloed op het beleid van de schoolvereniging en kunnen we samen werken aan goed onderwijs voor onze kinderen. Met het lidmaatschap geeft u aan dat u het Christelijk basisonderwijs in Ureterp en omgeving graag in stand wilt houden. Het lidmaatschap is persoonlijk en de kosten zijn € 4,50 per jaar per persoon. Met dit geld kunnen we o.a. ieder jaar de schoolverlaters in groep 8 een bijbel cadeau doen en dragen we bij aan de kerstviering zodat uw kind een mooi boek of leuke cd ontvangt. Bij de inschrijving van uw kind verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier in te vullen en bij juf Geartsje weer in te leveren.

Wij heten u van harte welkom.

 

Downloads

Pin It on Pinterest