Speciaal aan onze school

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

Excellente school

Op 23 januari 2017 ontving onze school een brief van staatssecretaris Sander Dekker en juryvoorzitter Jet de Ranitz, daarin stond (kort samengevat):

Gefeliciteerd! CBS De Opdracht draagt de komende jaren het predicaat Excellente School. De buitengewone kwaliteit van CBS De Opdracht is niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam. Daarom ontvangt u het predicaat. Daar mag u heel trots op zijn!

Samenvatting vanuit het excellentieprofiel. Hoofddoel van de school is:
“elke leerling in staat stellen zijn/haar talenten te ontwikkelen door middel van uitdagend onderwijs gegeven door professionele leerkrachten in een veilige schoolsituatie.”

Op 23 januari werd het predicaat op feestelijke wijze door burgemeester van Selm en wethouder van Dijk overhandigd aan de school.

CBS De Opdracht was in 2017 de enige nieuwe school in heel Noord-Nederland die het felbegeerde bordje op de muur mocht hangen.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.excellentescholen.nl

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ‘technische’ activiteiten.

ICT en Snappet

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn er naast de beschikbare laptopkarren en desktopcomputers, 200 tablets beschikbaar voor onze leerlingen. Werken met Snappet houdt in dat elk kind (vanaf groep 4) een eigen tablet krijgt waar op school op gewerkt kan worden. Lees meer.

Voko

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, spaans, schaken, etc.).
Lees meer op onze speciale VOKO pagina

Drietalige school

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Lees meer op onze 3TS pagina.

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Sponsorkinderen

Zoals u wellicht weet, ondersteunt onze school tien kinderen in Brazilië. De ondersteuning vindt plaats op financieel gebied. Iedere groep heeft zijn eigen sponsorkind, op deze pagina vindt u daar een overzicht van. Op vrijdagochtend nemen de kinderen hun bijdrage voor de “st. Care for Brazil” mee. Meer info vindt u op www.careforbrazil.nl
Jaarlijks ontvangen we een paar keer informatie van de kinderen. De nieuwste foto’s plaatsen we altijd op deze pagina.

DBOS

De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Scholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

Plusgroep

Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

Wilt u meer lezen over de activiteiten van de plusgroep? Kijk dan eens op onze pagina.

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Meer informatie over de gezonde school vindt u hier: Gezonde school

Pin It on Pinterest