Speciaal aan onze school

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

 

Excellente school

 

Op 20 januari 2020 ontving onze school een brief van de Inspecteur-generaal Monique Vogelzang en juryvoorzitter Excellente Scholen Dorothee van Kammen, daarin stond (kort samengevat):

“Gefeliciteerd! CBS De Opdracht draagt de komende jaren het predicaat Excellente School. De buitengewone kwaliteit van CBS De Opdracht is niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam. Daarom ontvangt u het predicaat. Daar mag u heel trots op zijn!”

De conclusie vanuit het juryrapport schrijft onder andere:
“De jury is onder de indruk van de betrokkenheid en de manier waarop er rekening wordt gehouden met de talenten van leerlingen en leerkrachten op CBS De Opdracht. De school is hierin een voorbeeld voor andere scholen”

Op 20 januari werd het predicaat op feestelijke wijze in bijzijn van de wethouders Libbe de Vries en Rob Jonkman overhandigd aan de school.

CBS De Opdracht was in 2020 de enige nieuwe school in heel Noord-Nederland die het felbegeerde bordje op de muur mocht hangen. Voor de Opdracht betekende dit dat ze voor de tweede keer op rij dit predicaat in ontvangst mochten nemen. Het predicaat is geldig voor drie jaar.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.excellentescholen.nl

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ‘technische’ activiteiten.

ICT en Snappet

Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 4 van school hun eigen persoonlijke device om mee te werken. Deze persoonlijke laptop gaat mee van groep naar groep. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het tablet is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. Zo werken we met het programma Snappet. Lees meer.

Voko

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, programmeren met een robot, schaken, schoolkoor en/of orkest, etc.).
Lees meer op onze speciale VOKO pagina

Drietalige school

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Lees meer op onze 3TS pagina.

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Sponsorkinderen

Iedere vrijdagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor onze sponsorkinderen in Roemenië. Iedere klas heeft een eigen sponsorkind wat mee verhuist naar de volgende groep aan het einde van het schooljaar. Zo zien zij hun ‘eigen kind’ mee groeien. Ze houden contact met elkaar via brieven en tekeningen, wat de gezinnen in Roemenië erg bemoedigd. Meer info vindt u op  https://www.phoneo.org/
Jaarlijks ontvangen we een paar keer informatie van de kinderen. De nieuwste foto’s plaatsen we altijd op deze pagina.

DBOS

De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Scholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

Plusgroep

Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

Wilt u meer lezen over de activiteiten van de plusgroep? Kijk dan eens op onze pagina.

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Meer informatie over de gezonde school vindt u hier: Gezonde school

Verkeersveilige School

Scholen met dit predicaat zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid van hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. 

Een belangrijke terugkerende jaarlijkse activiteit is de verkeersweek die wordt georganiseerd. De verkeersouder vanuit de ouderraad zorgt ervoor dat in die week er veel leuke en leerzame praktisch verkeersactiviteiten worden  gedaan. Bijv. een remproef, behendigheidsoefeningen op de fiets, controle van de fietsen, aandacht voor de zgn. dode hoek bij vrachtauto’s.
Ook oefenen jaarlijks met de leerlingen van groep 8 hoe het is om te fietsen naar het VO.

Fairtrade school

Onze school draagt het Fair Trade keurmerk en maakt zo deel uit van Opsterland als Fairtrade gemeente. Fairtrade zorgt ervoor dat producten die wij kopen (zoals koffie en thee) onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij Fairtrade wordt bijvoorbeeld het verbod op gedwongen‐ of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk.

Fairtrade past in het denken van de ‘Duurzame School’. Aandacht voor mens, natuur en milieu. Wij proberen onze kinderen hierin ook mee te nemen. Tijdens diverse thematische projecten komt ‘duurzaamheid’ aan de orde. Iets wat uitstekend aansluit bij de identiteit van onze school.

Pin It on Pinterest