Ons onderwijs

Speciaal aan onze school

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

Ik wil meer weten

Excellente school

Op 19 juni 2023 ontving onze school een brief van de Inspecteur-generaal Alida Oppers en juryvoorzitter Excellente Scholen Paul Zevenbergen, daarin stond (kort samengevat):

“Van harte gefeliciteerd! Op basis van het positieve advies van de jury Excellente Scholen ken ik hierbij met veel plezier het predicaat Excellente School toe aan CBS De Opdracht”
De buitengewone kwaliteit van uw excellentieprofiel is niet alleen aantoonbaar, maar kan ook anderen stimuleren voor excellent onderwijs. Daar mag u trots op zijn! Het is een prachtige prestatie.

De conclusie vanuit het juryrapport schrijft onder andere:
“De jury is onder de indruk van de manier waarop de school consistent haar visie – Omgaan met verschillen – uitwerkt en daarmee tegemoetkomt aan de onderwijsbehoefte en de ontwikkeling van de individuele leerling. Daarmee kan CBS De Opdracht een voorbeeld zijn voor andere scholen.”

Het predicaat werd op feestelijke wijze in bijzijn van de wethouder Libbe de Vries, hoogstpersoonlijk door inspecteur-generaal Alida Oppers overhandigd aan de school.

Voor de Opdracht betekende dit dat ze voor de derde keer op rij dit predicaat in ontvangst mochten nemen. Het predicaat is geldig voor drie jaar.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.excellentescholen.nl

  Techniek onderwijs

  Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ’technische’ activiteiten.

   ICT op de Opdracht

   Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 4 van school hun eigen persoonlijke device om mee te werken. Deze persoonlijke laptop gaat mee van groep naar groep. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het Chromebook is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. Zo gebruiken we de laptops bij rekenen en taal maar ook tijdens de vele projecten om informatie te verzamelen. 

   Lees meer

    Registratie

   Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

   U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

   Telefonisch contact

   0512-301771

   Stuur ons een mail

   info@deopdracht.nl

   01.

   Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

   02.

   Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

   03.

   Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Voor hun verjaardag mogen ze een ochtend komen proefdraaien.

   VOKO (elke vrijdagmiddag)

   Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, programmeren met een robot, schaken, schoolkoor en/of orkest, etc.).

   Lees meer op onze speciale VOKO pagina

   Drietalige school

   Dit betekent dat er in alle groepen lessen worden gegeven in het Fries en in het Engels. Bij de kleuters staat één dagdeel per week het Frysk centraal. Leerlingen in groep 8 sluiten af met een examen Frysk en Engels. Voor beide vakken gebruikt de school een methode.

   Lees meer op onze 3TS pagina.

   fides

   De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

   sponsorkinderen

   Iedere vrijdagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor onze sponsorkinderen in Roemenië. Iedere klas heeft een eigen sponsorkind wat mee verhuist naar de volgende groep aan het einde van het schooljaar. Zo zien zij hun ‘eigen kind’ mee groeien. Ze houden contact met elkaar via brieven en tekeningen, wat de gezinnen in Roemenië erg bemoedigd. Meer info vindt u op  https://www.phoneo.org/

   Jaarlijks ontvangen we een paar keer informatie van de kinderen. De nieuwste foto’s plaatsen we altijd op deze pagina.

   DBOS

   De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

   Scholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

   Plusgroep

   Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
   De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

   Wilt u meer lezen over de activiteiten van de plusgroep? Kijk dan eens op onze pagina.

   Gezonde school

   Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

   Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Meer informatie over de gezonde school vindt u hier: Gezonde school

   Verkeersveilige school

   Scholen met dit predicaat zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid van hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. 

   Een belangrijke terugkerende jaarlijkse activiteit is de verkeersweek die wordt georganiseerd. De verkeersouder vanuit de ouderraad zorgt ervoor dat in die week er veel leuke en leerzame praktisch verkeersactiviteiten worden  gedaan. Bijv. een remproef, behendigheidsoefeningen op de fiets, controle van de fietsen, aandacht voor de zgn. dode hoek bij vrachtauto’s.
   Ook oefenen jaarlijks met de leerlingen van groep 8 hoe het is om te fietsen naar het VO.

   Fairtrade school

   Onze school draagt het Fair Trade keurmerk en maakt zo deel uit van Opsterland als Fairtrade gemeente. Fairtrade zorgt ervoor dat producten die wij kopen (zoals koffie en thee) onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij Fairtrade wordt bijvoorbeeld het verbod op gedwongen‐ of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk.

   Fairtrade past in het denken van de ‘Duurzame School’. Aandacht voor mens, natuur en milieu. Wij proberen onze kinderen hierin ook mee te nemen. Tijdens diverse thematische projecten komt ‘duurzaamheid’ aan de orde. Iets wat uitstekend aansluit bij de identiteit van onze school.

   Leerlingen

   Na schoolse activiteiten

   Medewerkers

   Jaar onderwijs

   Neem contact op

   Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

   Telefoon: (0512) 301771

   Email: info@deopdracht.nl

   Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

   Pin It on Pinterest

   Share This