CBS de opdracht

Welkom op onze website

Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze, hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend,  zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

Ons onderwijs

Onze leeromgeving

Wij vinden het op De Opdracht belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn. We doen dat onder meer door structuur, geborgenheid en extra ondersteuning te bieden.

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Leren door te doen

De laatste jaren is het onderwijs strek veranderd. Er is grote nadruk komen te liggen op goede prestaties van kinderen op het gebied van lezen, taal en reken. Natuurlijk staan we daar als school achter.

Een kind heeft maar 1 kans op basisonderwijs en dat moet goed zijn om je later te kunnen redden in je verdere loopbaan!

Jammer genoeg is daardoor het zelf onderzoeken van kinderen een beetje op de achtergrond geraakt. Kinderen zitten vaak stil en luisteren naar uitleg. En dat is jammer. Kinderen leren zo veel meer als ze zelf op onderzoek kunnen uitgaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat als een kind zelf iets ervaart of doet, het de leerstof veel beter onthoudt.

Missie

De Opdracht visie en missie

Visie van ons onderwijs:
Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze;
hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend, en zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

In ‘De Opdracht’ zien wij het als onze taak: de kinderen een goede basis mee geven voor hun toekomst in deze maatschappij.

Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

het aanleren van kennis en vaardigheden
een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
veiligheid en sfeer.

Een woordje

Van onze directeur

” Allereerst: van harte welkom bij ons op website!
Dit zeggen we, maar willen we ook waar maken. We vinden het fijn dat u even een kijkje komt nemen. Op onze website vindt u veel informatie over ons onderwijs en hoe we kinderen proberen te laten ontwikkelen

Bij alles wat we doen proberen we rekening te houden met verschillen tussen kinderen.
Elk kind is uniek! Voor ons als school de uitdaging om daarbij aan te sluiten. En wel zodanig dat ontwikkeling, leren en prestaties
bij elke individuele leerling meer dan voldoende tot z’n recht komt. 

– Otto Hiemstra-

Onze komende activiteiten die u niet mag missen

02

Dec

Sinterklaasviering

Sinterklaas komt onze school weer bezoeken. 

Zie SocialSchools

6

Dec

Groep 1 en 2 vrij

Zet het alvast in uw agenda! Groep 1 en 2 zijn vrij. 

Zie SocialSchools

25

Dec

Begin kerstvakantie

Twee weken lang vakantie. We wensen u fijne feestdagen. 

Zie SocialSchools
Onze school

Faciliteiten en organisatie

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

Excellente school

Op 20 januari 2020 ontving onze school een brief van de Inspecteur-generaal Monique Vogelzang en juryvoorzitter Excellente Scholen Dorothee van Kammen, daarin stond (kort samengevat):

“Gefeliciteerd! CBS De Opdracht draagt de komende jaren het predicaat Excellente School. De buitengewone kwaliteit van CBS De Opdracht is niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam. Daarom ontvangt u het predicaat. Daar mag u heel trots op zijn!”

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ‘technische’ activiteiten.

ICT en Snappet

Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 4 van school hun eigen persoonlijke device om mee te werken. Deze persoonlijke laptop gaat mee van groep naar groep. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het tablet is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. Zo werken we met het programma Snappet.

VOKO

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, programmeren met een robot, schaken, schoolkoor en/of orkest, etc.).

Drietalige school

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Lees meer op onze 3TS pagina.

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Plusgroep

Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

i

Blog

Het Laatste Nieuws & Aankondigingen

We delen altijd de laatste nieuwtjes met u op het gebied van schoolactiviteiten en belangrijke evenementen. Houd ook Social Schools en onze Sociale media in de gaten. 

Yes, de school is open!

Yes, de school is open!

Ondanks enkele beperkingen zijn we blij dat we bijna iedereen, deze week in het nieuwe jaar 2022,  weer konden begroeten. Rekenen, taal en lezen gelukkig gewoon in de klas en niet online. Daarnaast nog even geen activiteiten waarbij de groepen worden gemengd. Maar met...

Sint en Pieten in de live stream!

Sint en Pieten in de live stream!

Sint in de live stream!Vandaag (2 december) werd het Sinterklaasfeest gevierd op De Opdracht. We waren erg blij dat Sinterklaas met de Pieten wilden overnachten bij ons op school. Een prachtige ‘slaapkamer’ was ingericht in het speellokaal. Helaas geen ontvangst op...

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest