CBS de opdracht

Welkom op onze website

Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze, hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend,  zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

Ons onderwijs

Onze leeromgeving

Wij vinden het op De Opdracht belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn. We doen dat onder meer door structuur, geborgenheid en extra ondersteuning te bieden.

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Leren door te doen

De laatste jaren is het onderwijs sterk veranderd. Er is grote nadruk komen te liggen op goede prestaties van kinderen op het gebied van lezen, taal en reken. Natuurlijk staan we daar als school achter.

Een kind heeft maar 1 kans op basisonderwijs en dat moet goed zijn om je later te kunnen redden in je verdere loopbaan!

Jammer genoeg is daardoor het zelf onderzoeken van kinderen een beetje op de achtergrond geraakt. Kinderen zitten vaak stil en luisteren naar uitleg. En dat is jammer. Kinderen leren zo veel meer als ze zelf op onderzoek kunnen uitgaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat als een kind zelf iets ervaart of doet, het de leerstof veel beter onthoudt.

Onze OPDRACHT: dienstbaar zijn aan HEM en aan elkaar

Onze identiteit

Wij stellen Gods Woord centraal in onze omgang met elkaar. Deze christelijke identiteit houdt voor ons in, dat we het kind
zien als serieus, waardevol en uniek persoon. (‘Elk kind centraal’) Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van
Gods Woord (o.a. de leefregels). Samen leren wij vanuit de Bijbel hoe God met Zijn mensen omgaat in liefde en trouw. Het bewijs
van Zijn trouw vinden we in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Vanuit dit geloof mogen wij ons geborgen voelen en toevertrouwen aan Hem.

Een woordje

Van onze directeur

” Allereerst: van harte welkom bij ons op website!
Dit zeggen we, maar willen we ook waar maken. We vinden het fijn dat u even een kijkje komt nemen. Op onze website vindt u veel informatie over ons onderwijs en hoe we kinderen proberen te laten ontwikkelen

Bij alles wat we doen proberen we rekening te houden met verschillen tussen kinderen.
Elk kind is uniek! Voor ons als school de uitdaging om daarbij aan te sluiten. En wel zodanig dat ontwikkeling, leren en prestaties
bij elke individuele leerling meer dan voldoende tot z’n recht komt. 

– Otto Hiemstra-

Onze komende activiteiten die u niet mag missen

Onze school

Faciliteiten en organisatie

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

Excellente school

Op 20 januari 2020 ontving onze school een brief van de Inspecteur-generaal Monique Vogelzang en juryvoorzitter Excellente Scholen Dorothee van Kammen, daarin stond (kort samengevat):

“Gefeliciteerd! CBS De Opdracht draagt de komende jaren het predicaat Excellente School. De buitengewone kwaliteit van CBS De Opdracht is niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam. Daarom ontvangt u het predicaat. Daar mag u heel trots op zijn!”

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ‘technische’ activiteiten.

ICT en Snappet

Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 4 van school hun eigen persoonlijke device om mee te werken. Deze persoonlijke laptop gaat mee van groep naar groep. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het tablet is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. Zo werken we met het programma Snappet.

VOKO

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, programmeren met een robot, schaken, schoolkoor en/of orkest, etc.).

Drietalige school

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Lees meer op onze 3TS pagina.

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Plusgroep

Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

i

Blog

Het Laatste Nieuws & Aankondigingen

We delen altijd de laatste nieuwtjes met u op het gebied van schoolactiviteiten en belangrijke evenementen. Houd ook Social Schools en onze Sociale media in de gaten. 

Helpt u ons mee winnen?

Helpt u ons mee winnen?

Stem op CBS De Opdracht, doe het nu!We zijn genomineerd voor een ANWB Verkeersplein, zodat onze kinderen in een veilige omgeving ervaring kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Om het verkeersplein te winnen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk...

Kranslegging 2023

Kranslegging 2023

Op vrijdag 14 april hebben de kinderen uit de bovenbouw van de Ureterper scholen stilgestaan bij het tragische oorlogsgeweld in Ureterp op dezelfde datum in 1945. De scholen hebben het oorlogsmonument in Ureterp geadopteerd en kunnen daarom jaarlijks een krans leggen...

Afsluiting project Romeinen

Afsluiting project Romeinen

Op bezoek in het museum De OpdrachtDe groepen 6 hielden vrijdagmiddag 24-2-23 ‘Open huis’.  Of meer, de kerk was open. Maar nog beter ‘het museum De Opdracht werd geopend’. Met een prachtige presentatie lieten alle kinderen zien, hoe ze hadden gewerkt aan het thema...

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest

Share This