CBS de opdracht

Welkom op onze website

Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze, hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend,  zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

Ons onderwijs

Onze leeromgeving

Wij vinden het op De Opdracht belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet aan zichzelf twijfelen. We zetten ons in om ieder kind succesvol te laten zijn. We doen dat onder meer door structuur, geborgenheid en extra ondersteuning te bieden.

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Leren door te doen

De laatste jaren is het onderwijs sterk veranderd. Er is grote nadruk komen te liggen op goede prestaties van kinderen op het gebied van lezen, taal en reken. Natuurlijk staan we daar als school achter.

Een kind heeft maar 1 kans op basisonderwijs en dat moet goed zijn om je later te kunnen redden in je verdere loopbaan!

Jammer genoeg is daardoor het zelf onderzoeken van kinderen een beetje op de achtergrond geraakt. Kinderen zitten vaak stil en luisteren naar uitleg. En dat is jammer. Kinderen leren zo veel meer als ze zelf op onderzoek kunnen uitgaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat als een kind zelf iets ervaart of doet, het de leerstof veel beter onthoudt.

Onze OPDRACHT: dienstbaar zijn aan HEM en aan elkaar

Onze identiteit

Wij stellen Gods Woord centraal in onze omgang met elkaar. Deze christelijke identiteit houdt voor ons in, dat we het kind
zien als serieus, waardevol en uniek persoon. (‘Elk kind centraal’) Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van
Gods Woord (o.a. de leefregels). Samen leren wij vanuit de Bijbel hoe God met Zijn mensen omgaat in liefde en trouw. Het bewijs
van Zijn trouw vinden we in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Vanuit dit geloof mogen wij ons geborgen voelen en toevertrouwen aan Hem.

Een woordje

Van onze directeur

” Allereerst: van harte welkom bij ons op website!
Dit zeggen we, maar willen we ook waar maken. We vinden het fijn dat u even een kijkje komt nemen. Op onze website vindt u veel informatie over ons onderwijs en hoe we kinderen proberen te laten ontwikkelen

Bij alles wat we doen proberen we rekening te houden met verschillen tussen kinderen.
Elk kind is uniek! Voor ons als school de uitdaging om daarbij aan te sluiten. En wel zodanig dat ontwikkeling, leren en prestaties
bij elke individuele leerling meer dan voldoende tot z’n recht komt. 

– Otto Hiemstra-

Onze komende activiteiten die u niet mag missen

Onze school

Faciliteiten en organisatie

Naast de dagelijkse bezigheden bij ons op school gebeuren er nog veel meer dingen. Het eigen technieklokaal voor technieklessen, vrijdagmiddag VOKO en het werken met Fides zijn enkele voorbeelden hiervan.

Excellente school

Op 19 juni 2023 ontving onze school een brief van de Inspecteur-generaal Alida Oppers en juryvoorzitter Excellente Scholen Paul Zevenbergen, daarin stond (kort samengevat):

“Van harte gefeliciteerd! Op basis van het positieve advies van de jury Excellente Scholen ken ik hierbij met veel plezier het predicaat Excellente School toe aan CBS De Opdracht”
De buitengewone kwaliteit van uw excellentieprofiel is niet alleen aantoonbaar, maar kan ook anderen stimuleren voor excellent onderwijs. Daar mag u trots op zijn! Het is een prachtige prestatie.

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt!. Kijk op onze Techniek site voor meer informatie of in ons portfolio hieronder om meer te lezen over onze ‘technische’ activiteiten.

ICT op school

Al onze leerlingen krijgen vanaf groep 4 van school hun eigen persoonlijke device om mee te werken. Deze persoonlijke laptop gaat mee van groep naar groep. Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het tablet is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. 

VOKO

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, programmeren met een robot, schaken, schoolkoor en/of orkest, etc.).

Drietalige school

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Lees meer op onze 3TS pagina.

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Plusgroep

Elke week komen een aantal kinderen bij elkaar in de plusgroep. Kinderen kunnen op verschillende manier ergens goed in zijn. De kinderen in de plusgroep proberen we zo uit te dagen dat ze hun talenten zo optimaal mogelijk leren te benutten.
De opdrachten zijn zeer divers en wij beschikken op school over veel extra materialen voor deze specifieke groep leerlingen. Onder andere de ‘pittige plustorens’.

i

Blog

Het Laatste Nieuws & Aankondigingen

We delen altijd de laatste nieuwtjes met u op het gebied van schoolactiviteiten en belangrijke evenementen. Houd ook Social Schools en onze Sociale media in de gaten. 

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest

Share This