Uw kind aanmelden voor onze school?

Maak een afspraak of laat een bericht achter

Locatie

Foareker 21
9247 AA Ureterp

School uren

M-V: 8:30 – 14:30
W: 08:30 – 12:00

Telefoon & mail

0512-301771
info@deopdracht.nl

Aanmeldformulier

Ik wil mijn kind aanmelden

Aanmelden

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. Heeft u belangstelling voor onze school of wilt u meer informatie? U bent van harte welkom! We geven graag een rondleiding door onze school. U kunt dan de sfeer proeven en we kunnen u meer over onze werkwijze vertellen. 

Ik heb mijn kind aangemeld maar hoe nu verder?

 

1. Kennismakingsgesprek

U wordt door de school uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek
krijgt u informatie over de school en het onderwijs.
Ook is er voldoende gelegenheid om allerlei vragen te stellen.
Daarnaast krijgt u een rondleiding door het schoolgebouw.
U bent vrij om te kiezen of dit gesprek samen met uw kind
erbij wordt gehouden. Dit gesprek vindt minimaal 10 weken
voor de eerste schooldag plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt
u een tas vol met materialen (o.a. de schoolgids/kalender)
en de inschrijfformulieren. In sommige gevallen vindt dit
kennismakingsgesprek plaats voor de aanmelding op school
(zie bij ‘voor het eerst naar school’).

2. Aanmelden en inschrijven

De inschrijfformulieren worden door de ouders ingevuld en
ingeleverd bij school. De inschrijfformulieren ontvangen we het
liefst voor of op de eerste schooldag van het kind terug.
Op de 1e schooldag wordt de inschrijving officieel. De school
moet de gegevens doorgeven aan Bron (controlepunt van de
overheid).

3. Informatie groep 1

Alle ouders van nieuwe kinderen in groep 1 ontvangen tevens
een klein informatieboekje. Dit boekje heet: ‘Voor het eerst naar
school’. Hierin staan allerlei praktische zaken beschreven (bijv.
over het fruit eten, halen en brengen etc.).
Dit boekje vindt u ook hier: Kleuterboekje

4. Ochtend meedraaien

Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag worden
de ouders uitgenodigd om een ochtend mee te draaien in de
kleutergroep. U kunt daar zelf dan ook een deel van de ochtend
bij zijn.

5. Nu echt naar school

De kleuters mogen de dag na hun vierde verjaardag naar
school. I.v.m. de decembermaand drukte/spanning adviseren we
de ouders dringend hun kind niet in die maand te sturen, maar
in januari. De laatste maand vóór de zomervakantie worden
| 7. Voor het eerst
naar school | 8. Procedure voor
de aanmelding | 9. Procedure na
de aanmelding
“De Opdracht: aandacht voor alle leerlingen, een plusgroep voor meer- en hoogbegaafden”
27
er geen kinderen meer toegelaten, i.v.m. de intensieve drukke
periode en de groepsgrootte.

6. Huisbezoek

Vrij snel na de eerste schooldag, komt de leerkracht van groep
1 op huisbezoek (meestal binnen zes weken). De leerkracht
houdt een zgn. intakegesprek waarbij u als ouder belangrijke
eigenschappen van uw kind kunt aangeven zodat wij daar op
school rekening mee kunnen houden.

7. Nieuwe gezinnen

Van harte welkom! Deze families worden (b.v. met verhuizing)
vaak toegelaten na een informatief gesprek met de directeur.
Vaak wordt dan de schoolkalender/gids afgegeven en kan
een kennismakingsbezoek voor ouders en kinderen worden
afgesproken. Van de andere basisschool ontvangen wij dan een
onderwijskundig rapport en een uitschrijfbewijs.

Pin It on Pinterest

Share This