passend onderwijs

Hoe geven wij dit vorm
Ik wil meer weten

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Passend onderwijs is onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van leerlingen, rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij wat ze nodig hebben. Om voor alle leerlingen een passend aanbod te realiseren, werken de scholen voor primair onderwijs in Friesland met elkaar samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. https://www.swvfriesland.nl

Zorgplicht

De school waar de leerling is aangemeld, heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school ervoor moet zorgen dat als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, hij of zij altijd een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat is bij voorkeur op een reguliere basisschool (met eventueel extra ondersteuning), en als dat nodig is op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

  Basisondersteuning

  Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden dezelfde basisondersteuning: hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, bijvoorbeeld, of programma’s gericht op (voorkoming van) gedragsproblemen. Wat er precies onder de basisondersteuning valt, leest u in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wat iedere school aan extra ondersteuning biedt en hoe een school de (basis)ondersteuning organiseert, beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel.

  De meeste leerlingen hebben voldoende aan de basisondersteuning om de school met succes te doorlopen. Is meer hulp nodig, dan spreken we van extra ondersteuning. Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, zoekt de school samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een oplossing: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer mogelijkheden heeft, of in het speciaal (basis)onderwijs. 

  De Stipe

  Onze school is aangesloten bij De Stipe
  (Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland)
  Het ondersteuningsteam van De Stipe ondersteunt scholen bij het realiseren van passend onderwijs.

  https://destipe.nl/

   Registratie

  Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

  U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

  Telefonisch contact

  0512-301771

  Stuur ons een mail

  info@deopdracht.nl

  01.

  Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

  02.

  Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

  03.

  Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Ingeschreven driejarigen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagen of dagdelen komen wennen.

  Leerlingen

  Na schoolse activiteiten

  Medewerkers

  Jaar onderwijs

  Neem contact op

  Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

  Telefoon: (0512) 301771

  Email: info@deopdracht.nl

  Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

  Pin It on Pinterest

  Share This