Passend onderwijs

Passend onderwijs

De samenwerkende protestant christelijke en openbare scholen in Opsterland, verenigd in Passend Onderwijs Opsterland  [POO ], opereren overeenkomstig de uitgangspunten van het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.

Het onderwijs in Opsterland wordt gekenmerkt door het feit dat zij binnen de gemeentegrens geen speciale school voor [basis]onderwijs heeft, dat zij interzuilair is en een goede ondersteuningsstructuur heeft. Met uitzondering van basisschool Eben Haëzer in Ureterp en school Lyndensteyn in Beetsterzwaag, zijn alle scholen voor primair onderwijs in Opsterland bij POO aangesloten.

Doelstellingen van POO

De bestuurlijke coördinatoren van POO i.o. willen alle kinderen op de aangesloten Opsterlandse basisscholen een optimale ontwikkeling bieden, dichtbij de eigen sociale omgeving. POO streeft er naar de uitstroom naar speciale scholen voor [basis]onderwijs zo klein mogelijk te houden.

Er is een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur in de scholen gecreëerd en een eigen expertisecentrum ingericht. Daarbij vormt afstemming van het onderwijs op de onderwijsleersituatie en het handelen van de leerkracht op de onderwijsbehoeften van het kind het uitgangspunt. Hiervoor zijn binnen POO de voorwaarden gesteld en afspraken gemaakt.

Meer informatie over POO kunt u vinden op http://www.po-opsterland.nl/

Meer informatie over Passend Onderwijs Friesland kunt u vinden ophttp://www.passendonderwijsinfryslan.nl/

Schoolondersteuningsprofiel SOP

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.

Het schoolondersteuningsprofiel maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert. Mogelijk dat het schoolondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school.
Het SOP wordt één keer in de vier jaar aangepast. Het huidige SOP kunt u hier downloaden: 03XI00_Schoolondersteuningsprofiel_PO

De Opdracht heeft naast het SOP een praktische uitwerking gemaakt in het beleidsstuk ‘Afspraken rondom extra ondersteuning’.
Dit beleidsstuk staat ook op onze site bij de downloads.

Over de Opdracht

CBS De Opdracht is de protestants-christelijke basisschool in Ureterp. Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over ons onderwijs. Ons uitgangspunt is: “het kind centraal!” Het dagelijks onderwijs richt zich vooral op de mogelijkheden en talenten bij de kinderen én de leerkrachten. Voor meer informatie nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken en langs te komen.
juni 2021
Z M D W D V Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Pin It on Pinterest