VCSO

VERENIGDE CHRISTELIJKE SCHOLEN OPSTERLAND

VCSO

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende stichting VCSO. Dit staat voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland. Vijf scholen uit onze gemeente zijn hierbij aangesloten. De VCSO, die al ruim 55 jaar bestaat, streeft naar ruimte en aandacht voor ieder kind, hoge ouderbetrokkenheid en leren van elkaar.

 Doel vanuit de statuten is: ‘Het in stand houden en ontwikkelen van goed onderwijs op Bijbelse grondslag, het bevorderen van de samenwerking en het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen’.

  De stichting tracht dit doel te bereiken door o.a.:

   

  • Het uitwisselen van kennis en ideeën
  • Het uitvoeren van het strategisch beleidsplan van de stichting
  • Het bevorderen van de deskundigheid bij zowel personeel als besturen
  • Gemeenschappelijk zaken op het gebied van facilitaire zaken te ontwikkelen

  De VCSO is een moderne organisatie die midden in de maatschappij wil staan en actief wil inspelen op de steeds weer veranderende omstandigheden.

   Kleinschailige organisatie

   De stichting behartigt de gezamenlijke belangen van onze scholen op onderwijskundig, materieel en financieel gebied en wordt aangestuurd door het stichtingsbestuur. De directieleden van de scholen vormen dit stichtingsbestuur en zij komen regelmatig bijeen voor overleg, uitwisseling en samenspraak rond beleidskwesties. Toezicht op dit bestuur wordt gehouden door de Raad van Toezicht (RvT).

   De VCSO wil als een kleinschalige organisatie kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, waarbij korte lijnen en veel autonomie voor de afzonderlijke scholen centraal staan. Dit betekent dat elke school in hoge mate zelfstandig is en blijft. Dat biedt ruimte voor een eigen kleur, een karakteristieke visie en dito sfeer. Het veelkleurige logo van de VCSO onderstreept dit.

   Ouders zijn op de vijf scholen vertegenwoordigd via de MR (medezeggenschapsraad) en bij de VCSO door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Met de professionals op de werkvloer werken ouders zo samen aan bijzonder goed onderwijs voor hun kinderen! www.vcso.nl (http://www.vcso.nl)

    Registratie

   Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

   U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

   Telefonisch contact

   0512-301771

   Stuur ons een mail

   info@deopdracht.nl

   01.

   Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

   02.

   Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

   03.

   Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Ingeschreven driejarigen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagen of dagdelen komen wennen.

   Leerlingen

   Na schoolse activiteiten

   Medewerkers

   Jaar onderwijs

   Neem contact op

   Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

   Telefoon: (0512) 301771

   Email: info@deopdracht.nl

   Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

   Pin It on Pinterest

   Share This