Cultuur Onderwijs

Al sinds 1983 biedt de gemeente instrumentaal Muzikale Vorming (IMV) aan binnen het primair onderwijs in Opsterland.

De Opdracht en cultuuronderwijs

Al sinds 1983 biedt de gemeente instrumentaal Muzikale Vorming (IMV) aan binnen het primair onderwijs in Opsterland. Honderden kinderen in Opsterland maken jaarlijks kennis met diverse muziekinstrumenten. Onze school kan daarom het volgende aanbieden:

  • in groep 4: 10 keyboardmuzieklessen
  • in groep 5: 10 koperinstrument muzieklessen
  • in groep 6: 10 slagwerk muzieklessen
  • in groep 7: 10 gitaarlessen.

De Opdracht heeft daarnaast een eigen vakdocent muziekonderwijs in dienst die elke week AMV (Algemene Muzikale Vaardigden) lessen verzorgd. Dit betekent dat er in onze school veel wordt gezonden en kinderen op een kwalitatief goede manier muziekonderwijs volgen.

Maar de kennismaking met kunst en cultuur gaat verder. Naast het IMV en AMV doen de kinderen vanuit school jaarlijks mee in verschillende kortere en langlopende projecten. Een aangestelde cultuurcoach biedt verschillende programma’s aan. Deze komen tot stand in nauw overleg met de scholen.

En: de cultuurcoach geeft samen met de werkgroepen Theater en Literatuur uitvoering aan de receptieve kunstbeoefening. Vrijwel alle leerlingen uit het Opsterlandse basisonderwijs bezoeken zo jaarlijks een (theater)voorstelling – in een echt theater of een echte schouwbrug of brengen een bezoek aan bijvoorbeeld een museum.

Ook komt er elke week een docent van het kunstencentrum bij ons op bezoek. Deze docenten verzorgen lessen in op het gebied van drama, beeldende vakken, alg. muzikale vorming en dans. Deels gebeurt dit in de groep en deels komen deze docenten workshops verzorgen binnen ons VOKO systeem. Zie ook: https://www.opsterland.nl/cultuur

Pin It on Pinterest

Share This