Ons onderwijs

Hoe geven wij dit vorm
Ik wil meer weten

Omgaan met verschillen

Adaptief onderwijs staat al jaren op de agenda van het Nederlandse basisonderwijs. Onder verschillende benamingen weliswaar, zoals differentiatie, omgaan met verschillen, onderwijs op maat of zorgverbreding, maar de grondgedachte blijft gelijk.

Een school of een leerkracht kan niet doen alsof leerlingen, ook al hebben ze dezelfde leeftijd, hetzelfde kunnen en weten en daarom ook gebaat zijn bij hetzelfde onderwijsaanbod. Kinderen verschillen nu eenmaal, en die verschillen maken het nodig het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen, hoe hun capaciteiten ook zijn, er optimaal van profiteren.

Adaptief onderwijs is geen gemakkelijke opgave voor basisscholen. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat leerkrachten en schoolleiders wel veel sympathie hebben voor de gedachte achter adaptief onderwijs, maar de feitelijke vormgeving ervan in hun eigen scholen als problematisch ervaren. Op veel scholen geven de meeste leerkrachten daarom nog les volgens de traditie van het leerstofjaarklassensysteem, waarbij alle kinderen in een groep grotendeels dezelfde instructie krijgen, in hetzelfde tempo de stof moeten doornemen en op hetzelfde moment over moeten gaan naar nieuwe leerstof. In dit systeem zijn er altijd kinderen voor wie het onderwijs te moeilijk is en te snel gaat.

In het kader van Passend Onderwijs hebben basisscholen de opdracht leerlingen met leer- en gedragsproblemen binnen de eigen school ondersteuning op maat aan te bieden. Centraal in onze aanpak staat de gedachte dat het moet gaan om onderwijs dat verschillen tussen leerlingen accepteert en er in positieve zin mee omgaat: adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs houdt dus in dat het onderwijs optimaal afgestemd wordt op de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende leerlingen door:

 • aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van leerlingen,
 • gebruik te maken van uiteenlopende materialen en instructieroutes,
 • de leerlingen uitzicht te bieden op toename in groei van de eigen mogelijkheden,
 • de leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces
 • het werken met leerlijnen.

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is meer dan alleen maar “stil voor jezelf werken”. Zelfstandig werken kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele opvoeding van de kinderen. Dat betekent dat binnen zelfstandig werken een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor samenwerken, overleggen, zelf oplossingen bedenken, keuzes kunnen maken, eigen verantwoordelijkheid e.d.

Dit toepassen betekent dat je deels je organisatie in de klas moet aanpassen.
Concreet houdt dit in:

 • dat leerlingen leren werken aan opdrachten zonder directe leerkracht begeleiding
 • dat leerlingen gaan werken op eigen niveau en tempo
 • dat leerlingen het werk kunnen spreiden over meerdere dagen
 • dat leerlingen duidelijke doelen weten en werken met een afgesproken tijdsduur(bloktijd)
 • dat leerlingen leren werken met een taakkaart
 • dat de leerkracht instructie geeft aan kleinere groepen bij de instructietafel
 • dat de leerkracht directer de leerlingen “volgt en bijstuurt”
 • dat de leerkracht gebruik maakt van diverse materialen

Het werken met taken

In groep 1 betekent dit dat de kinderen beginnen met één werkje wat per week gemaakt moet worden. Dit wordt uitgebouwd naar drie werkjes in groep 2. Plannen van de werkjes wordt deels gedaan met een zgn. planbord. Hierbij kunnen kinderen zelf kiezen wanneer en welk werkje ze doen.

Groep 3 start het schooljaar deels met klassikaal werken (rekenen), deels werken kinderen in niveaugroepen (taal/lezen). Halverwege het schooljaar wordt voorzichtig gewerkt met een middagtaak.

Groep 4 gaat door met de dagtaak en daar wordt halverwege het schooljaar overgestapt naar de drie-dagen-taakkaart. Vanaf groep 5 gaan de kinderen werken met een weektaak. De kinderen krijgen deze weektaak in One Note op hun eigen laptop (Chromebook).

Wij zien het werken met deze kaarten niet als doel op zich, maar als een middel om de adaptieve manier van werken toe te passen in de groepen. Het zelfstandig werken schept mogelijkheden daarvoor.

We blijven voortdurend bezig met het kritisch nadenken over het “hoe en waarom” van ons eigen leerkrachtgedrag en de vertaling van onze visie in de praktijk.

   Registratie

  Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

  U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

  Telefonisch contact

  0512-301771

  Stuur ons een mail

  info@deopdracht.nl

  01.

  Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

  02.

  Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

  03.

  Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Voor hun verjaardag mogen ze een ochtend komen proefdraaien.

  Leerlingen

  Na schoolse activiteiten

  Medewerkers

  Jaar onderwijs

  Neem contact op

  Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

  Telefoon: (0512) 301771

  Email: info@deopdracht.nl

  Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

  Pin It on Pinterest

  Share This