Ouders

Bestuur

De Opdracht is een school met een eigen schoolvereniging en een verantwoordelijk bestuur.

M.R.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden (zittingsduur vier jaar).

BSO

Er zijn verschillende mogelijkheden voor B.S.O. op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zowel structureel als incidenteel kunnen leerlingen worden opgevangen. Meer informatie hierover (en folders) is te verkrijgen op school.

Downloads en links

Kijk hier voor een overzicht van diverse links of download informatie.

Protocollen

De volgende protocollen zijn van toepassing, u kunt ze hier downloaden.

Huisbezoeken

In de groepen 1 t/m 5 vinden er jaarlijks huisbezoeken plaats. Vanaf groep 6 worden er portfoliogesprekken (leerkracht – kind) gehouden. Bij één van die gesprekken worden de ouders uitgenodigd op school (leerkracht – ouder – kind).

Pin It on Pinterest