Ouders

Bestuur

De Opdracht is een school met een eigen schoolvereniging en een verantwoordelijk bestuur.

M.R.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden (zittingsduur vier jaar).

BSO

De Buitenschools Opvang hebben wij officieel geregeld met ‘Kinderwoud’. Kinderwoud Kinderopvang biedt verschillende vormen van kinderopvang aan.

Downloads en links

Kijk hier voor een overzicht van diverse links of download informatie.

Protocollen

De volgende protocollen zijn van toepassing, u kunt ze hier downloaden.

Oudercontacten

Transparantie, een open houding tussen thuis en school vinden we erg belangrijk. We kennen verschillende vormen van oudercontacten. Vanaf groep 6 worden er portfoliogesprekken (leerkracht – kind) gehouden. Bij één van die gesprekken worden de ouders uitgenodigd op school (leerkracht – ouder – kind).

Pin It on Pinterest