Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Opdracht gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

 

Internetprotocol

Op De Opdracht wordt veel met de computer gewerkt. Een internetprotocol is daarbij erg belangrijk.

Pestprotocol

Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Klachtenregeling

In deze bijlage kunt u lezen hoe de klachtenregeling bij de landelijke geschillencommissie is geregeld.

Veiligheidsbeleidplan

Het doel van het Veiligheidsplan is om de dreigingen te minimaliseren die de schooldoelstellingen nadelig beïnvloeden.

Pin It on Pinterest

Share This