Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op De Opdracht gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

 

Internetprotocol

Op De Opdracht wordt veel met de computer gewerkt. Een internetprotocol is daarbij erg belangrijk.

Pestprotocol

Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Klachtenregeling

In deze bijlage kunt u lezen hoe de klachtenregeling bij de landelijke geschillencommissie is geregeld.

Veiligheidsbeleidplan

Het doel van het Veiligheidsplan is om de dreigingen te minimaliseren die de schooldoelstellingen nadelig beïnvloeden.

Huiswerkprotocol

Hoe gaan wij op de Opdracht om met huiswerk. Lees het in ons protocol.

Echtscheidingsprotocol

We vinden het op CBS de Opdracht belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn. Uiteraard geldt dat ook in die gevallen waarbij de ouders van de kinderen niet meer bij elkaar wonen; op elke school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. 

Voedingsbeleid

Wat zijn onze afspraken over eten op school. Lees het in ons beleidsplan.

Privacybeleid

Hoe gaan wij om met uw gegevens en die van uw kinderen.

Pin It on Pinterest

Share This