Het werken met 5 leerlijnen

Hoe doen we dat?

Differentiëren is het aanpassen van de leerstof en de werkvormen aan de groeimogelijkheden van het kind.

 

Meer over ons onderwijs
Het werken met 5 leerlijnen

Het werken met 5 leerlijnen is differentiëren. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Differentiëren is het aanpassen van de leerstof en de werkvormen aan de groeimogelijkheden van het kind.

  • Differentiatie
  • Differentiëren kan niet zonder goede instructie.
  • Door differentiatie heeft de leerkracht meer tijd voor extra instructie aan leerlingen.
  • Differentiatie werkt motiverend bij leerlingen en leerkrachten.
  • Om te differentiëren gebruiken wij de ‘5 leerlijnen’.

Je kunt differentiëren naar:

  1. hoeveelheid leerstof.
  2. niveau van de leerstof
  3. tempo.
  4. instructie.
  5. verwerkingstijd.

Aan de hand van toets gegevens (methode en niet methode gebonden toetsen), observaties, gesprekken en onderwijsbehoeften van het kind vindt er een indeling van de leerlingen plaats gebaseerd op de 5 leerlijnen. Op deze manier willen wij vormgeven aan het handelingsgericht werken.

Hoe zien die 5 leerlijnen eruit?

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9247 AA Ureterp

Telefoon: (0512) 301771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest

Share This