3ts school

Drie Talig Onderwijs op CBS de Opdracht
Ik wil meer weten

Hoe geven wij drietalig onderwijs vorm?

De Opdracht is een drietalige school. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 les krijgen in de Fryske, de Nederlandse en in de Engelse taal. Er is aangetoond dat een meertalige leeromgeving een positief effect heeft op de algemene taalontwikkeling en kinderen nog beter voorbereidt op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

In de onderbouw doen we dit door thematisch te werken. Wij vinden aandacht voor spreken, luisteren en woordenschat hierbij van belang. Bij ieder thema worden activiteiten gezocht in de 3 talen. We maken gebruik van prentenboeken, liedjes, filmpjes, en digitaal lesmateriaal van diverse websites.

Vanaf groep 4 komt er naast luisteren en spreken geleidelijk meer aandacht voor lezen en schrijven in de 3 talen. Vanaf groep 5 wordt er naast het thematisch werken gebruik gemaakt van methoden. In groep 8 doen de leerlingen mee met het internationale examen van Anglia. (Engels) en het Frysk eksamen.

Wij vinden het belangrijk voor de bevordering van het taalonderwijs dat kinderen zich op school in een taalrijke omgeving bevinden. Dat geldt voor alle drie talen. Dat wil zeggen dat de drie talen in school zichtbaar en herkenbaar moeten zijn, vooral in de diverse (groeps)ruimten.  Op deze manier willen wij de leerlingen onderwijs bieden dat hen optimaal voorbereidt op een meertalige toekomst.

 Registratie

Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

Telefonisch contact

0512-301771

Stuur ons een mail

info@deopdracht.nl

01.

Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

02.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

03.

Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Ingeschreven driejarigen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagen of dagdelen komen wennen.

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9281 AH Ureterp

Telefoon: (0512) 351771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest

Share This