Wij zijn een gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Aan onze school is ook het certificaat Welbevinden toegekend.
Wij vinden als school een preventieve en schoolbrede aanpak op het gebied van welbevinden voor de kinderen belangrijk. Dit draagt positief bij aan hun ontwikkeling en zorgt voor een veilige sfeer op school.

Als een kind zich veilig voelt, zal het zich kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid, structuur en rust bevorderen een veilige sfeer. Regels zijn hierbij ondersteunend en leidend. Waar we elke dag mee te maken hebben is het klimaat in de klas. Wij proberen een sfeer te scheppen, waarin de kinderen zich prettig en geborgen voelen en dat ze met plezier naar school toe gaan.

Themacertificaat voeding en welbevinden.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

 • projecten en lessen over voeding met de leerlingen
 • koken met de kinderen tijdens VOKO
 • ouderavond over voeding en gezond gedrag
 • deelname aan het Nationaal Schoolontbijt
 • deelname aan het Europese Schoolfruitprogramma (20 weken gratis fruit)
 • jaarlijks bijeenkomst werkgroep voeding (ouders en leerkrachten)

Activiteiten die bij Welbevinden horen zijn:

 • het werken met de SOEMO kaarten
  ( SOEMO staat voor SOciaal EMotionele Ontwikkeling)
 • schooljudo
 • lessen over het gebruik van Social Media
  Fides (zie elders op de website)
 • hanteren van heldere regels en het gebruik van een pestprotocol
  inzet van de zgn. ‘Gouden Weken’ waarbij we werken aan de sociale
  vaardigheden met en in de groep
 • jaarlijkse afname van vragenlijsten bij de kinderen over de veiligheid op
  school.

 

 

Sport en bewegen

Tevens neemt ‘Sport en Bewegen’ een belangrijke plaats in op De Opdracht. Zo hebben wij een eigen bewegingsdocent en coördinator op school. Hij/ zij geeft vakkundige gymlessen in de sporthal (vanaf groep 4).

Overige activiteiten:

 • Jaarlijks 10 zwemlessen in groep 6 en 7 (herhaling aangeleerde technieken)
 • Starten we elk schooljaar met Schooljudo (http://www.schooljudo.nl/)
 • Bieden we binnen VOKO veel sporten en beweging voor ‘beweegknappe’ kinderen
  (workshops basketbal, korfbal, tafeltennis, pleinspel, dans, acrogym, dammen en
  schaken)
 • Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Pin It on Pinterest

Share This