Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden (zittingsduur vier jaar). De MR kan t.a.v. de schoolse aangelegenheden op elk moment aan het bestuur voorstellen doen en haar standpunten kenbaar maken.

De MR heeft op sommige punten instemmingsbevoegdheid en op sommige punten adviesbevoegdheid. De voorzitters van het Bevoegd Gezag en de MR houden elkaar regelmatig op de hoogte van de gang van zaken. De bevoegdheden van de MR zijn in de vergadering van 19 mei 2011 opnieuw vastgesteld in het document “reglement Medezeggenschapsraad éénpitter”.

Pin It on Pinterest