Wat is Fides?

Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Het team heeft in een teamcursus, én samen met de leerlingen, geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Engbert Braam en Astrid van Hooff van Fides Noord.

De Opdracht was de eerste school in Friesland die in 2013 het Fides Certificaat ontving. In juni 2015 hebben we opnieuw het certificaat van Fides ontvangen. Om de twee jaar wordt gecontroleerd of De Opdracht zich nog steeds houdt aan de gemaakte afspraken.

Lees ook onze verkorte informatiefolder

 

Waarom Fides:

Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele Ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Sociale Vaardigheden/Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal, leerlingen, leerkrachten én ouders. Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides.

Wat is Fides:

‘Fides’ betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen.

Cbs “De Opdracht” en Fides:

Het team heeft in een teamcursus, én samen met de leerlingen, geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Engbert Braam en Astrid van Hooff van Fides Noord. Naast de genoemde teamcursus hebben enkele groepen een aantal sessies meegemaakt onder leiding van Engbert en Astrid waarin ze vertrouwd werden gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides. Cbs “De Opdracht” was de eerste school in Friesland die in 2013 het Fides Certificaat ontving. In juni 2015 hebben we opnieuw het certificaat van Fides ontvangen. Om de twee jaar wordt gecontroleerd of De Opdracht zich nog steeds houdt aan de gemaakte afspraken.

Borging van Fides op “De Opdracht”:

Om er voor te zorgen dat Fides actueel blijft op “De Opdracht” zijn er een aantal afspraken gemaakt:

 • Bij de intakegesprekken met de ouders van nieuwe leerlingen zal er informatie rond Fides verstrekt worden (korte uitleg + verklaring symbolen).
 • In iedere Klassenmap zit een A4 met daarop uitleg over de werkwijze van Fides + Verklaring van de Symbolen. Iedere nieuwe collega zal het boek ‘Ik maak me Sterk, Fides’ lezen.
 • Dit document zal opgenomen worden in de Schoolgids én zal een plek krijgen op de website van onze school.  Bij de Informatieavonden, aan het begin van ieder schooljaar, zal Fides ook ter sprake gebracht worden.
 • In de groepen 1 tot en met 3 zullen in elk geval ‘de Ballon’ , ‘de Sleutels’ en ‘de Dominostenen’ aan de orde komen.
 • Vanaf groep 4 zullen alle symbolen besproken worden en zal er mee gewerkt worden.
 • Vanaf groep 4 kan maandelijks een symbool centraal staan, welke dat dan zal zijn zal ook afhangen van wat er op dát moment speelt in de groep.
 • De symbolen zijn aanwezig en staan in een muurkastje en zijn zo zichtbaar in iedere klas.
 • In de school hebben de symbolen een goed zichtbare plek. Bij binnenkomst hangen er grote foto’s van leerlingen met de symbolen in de centrale hal.
 • Fides is een onderdeel van de Klassenoverdracht en zal ook ter sprake komen bij de Groepsbespreking (bij de laatste groepsbespreking van het jaar).
 • Fides wordt elk jaar geëvalueerd (aan het eind van het schooljaar).
 • Het Kernteam bewaakt de borging van Fides.
 • We bieden voor leerlingen vanaf groep 5, jaarlijkse een naschoolse cursus aan op vrijwillige basis.
 • Jaarlijks worden in de bovenbouw extra trainingen gegeven, tot nu toe wordt dit nog steeds vanuit de gemeente gesubsidieerd.
 • Elke leerkracht heeft een exemplaar van het zgn. ouderboekje in de klas. Dit boekje kan door ouders worden geleend om meer te weten te komen over Fides.

Ballon

De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling. Terminologie die wordt gehanteerd is: Eén ballon = je voelt je oké. Nul ballon = te weinig lucht, onzekerheid. Tien ballon = te veel lucht, je laat stoer of opvallend gedrag zien.

Oke-ojee gedachte

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander. Ook hanteerbaar bij zaken waar je tegen opziet. Wat is nodig om het van O jee naar Oké te krijgen?

Symbolen verwerken we in:

 • Wat zich voordoet!
 • Rollenspel.
 • Prentenboeken.
 • Leesboeken.
 • Samenwerkingsopdrachten.
 • Stoeispelen.
 • Concentratieoefeningen.
 • Stemoefeningen.
 • Kringgesprekken.
 • Krantenkring.
 • Kennismakingsopdrachten.
 • Knutselopdrachten.
 • Tekenopdrachten.Voor meer info zie ook: www.fidesnoord.nl

Sleutelbos

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.

Rugzak

De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken! Je hebt het daarbij over een goede luisterhouding. Wordt ook ingezet om te spreken over datgene wat je bezighoudt. Zijn er zaken die je rugzak verzwaren? Kan bijv. spelen bij het houden van een spreekbeurt, of bij het overlijden van een familielid. Wat is nodig om weer meer ruimte te krijgen in je rugzak?

100%

In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur…dus ben ik goed zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!

Matroesjka

Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen? Gebruiken we ook om kinderen te laten vertellen in hoeverre iets binnenkomt. Bijv. wanneer er iets werd gezegd over je haarkleur waar wordt je dan geraakt? Tot welk poppetje komt het binnen?

Pin It on Pinterest

Share This