ICT OP CBS de Opdracht

Hoe geven wij dit vorm

ICT bij ons op school

De school is ruim voorzien van computers (vaste computers voor de leerkrachten en chromebooks voor de leerlingen), digiborden in alle klassen, iPads​, goede netwerkverbindingen en Wifi. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school.

Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 zijn Ipads beschikbaar. Het Chromebook is (evenals een gebruikelijke pen) een middel om te gebruiken bij de verwerkingen van lessen. 

De computer wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt:

  • Oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling (alle op school gebruikte methodes worden ondersteund met digibordsoftware en oefen- en verrijkingssoftware voor de leerlingen)
  • Opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
  • Bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie)
  • Inzet bij projecten zoals het maken van documentaires in groep 7-8
  • Het bewerken van je eigen portfolio

In de bovenbouw is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media om er voor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen.

 Registratie

Hoe meld ik mijn kind aan voor CBS de Opdracht?

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. U kunt ook gewoon oriënterend gesprek aan vragen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de mail contact met ons opnemen

Telefonisch contact

0512-301771

Stuur ons een mail

info@deopdracht.nl

01.

Als u belangstelling heeft in De Opdracht krijgt u ruim de gelegenheid zich goed te oriënteren op het onderwijs en de sfeer. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en dat het zichzelf mag zijn.

02.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dat kennismakingsgesprek heeft u met de directeur en is geheel vrijblijvend. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u ook een rondleiding door de school.

03.

Uw kind aanmelden en inschrijven kan al tijdens het kennismakingsgesprek, maar dat kan natuurlijk ook op een ander moment. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar school. Ingeschreven driejarigen mogen voor hun vierde verjaardag vijf dagen of dagdelen komen wennen.

Leerlingen

Na schoolse activiteiten

Medewerkers

Jaar onderwijs

Neem contact op

Locatie: Foareker 21, 9281 AH Ureterp

Telefoon: (0512) 351771

Email: info@deopdracht.nl

Schooltijden: M-D-D-V: 08:30 – 14:30 W: 08:30 – 12:00

Pin It on Pinterest

Share This