Werken met Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.

ICT op de Opdracht

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn er naast de beschikbare laptopkarren en desktopcomputers, 200 tablets beschikbaar voor onze leerlingen.

Hoe werken we met Snappet?

Werken met Snappet houdt in dat elk kind (vanaf groep 4) een eigen tablet krijgt waar op school op gewerkt kan worden. Met de tablets van Snappet kun je de voordelen van de digitale technologie in je klas gebruiken, zonder de beproefde lesmethoden los te laten. De leerkracht gebruikt de methode die de school heeft gekozen en geeft zelf de instructie van de stof . Dit is en blijft heel belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van de les. Daarna gaan de kinderen de lesstof inoefenen op een tablet. Doordat alle tablets op de monitor van de leerkracht zijn aangesloten kan de leerkracht precies volgen wat er op de individuele tablets gebeurt. Als een leerling niet vooruit kan of veel fouten maakt ziet zij dat onmiddellijk en kan er meteen gerichte feedback en uitleg gegeven worden.

Meer informatie kunt u vinden op: https://nl.snappet.org/

Pin It on Pinterest

Share This