Plusgroep

We zijn de Plusgroep gestart omdat we voor meer- en (hoog)begaafde kinderen een passend onderwijsaanbod wilden realiseren. Op deze manier bieden we een betere aansluiting op het vervolgonderwijs (Gymnasium / VWO). Sommige kinderen missen qua denk- en intelligentieniveau aansluiting in de reguliere groep. Wij vinden het voor het welbevinden van deze kinderen belangrijk dat zij af en toe met gelijkgestemden kunnen samenwerken. In onze Plusgroep zitten meer- of (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  De plusgroep komt één keer in de twee weken bij elkaar. De rest van de week zitten de leerlingen in hun eigen groep/klas met leeftijdgenootjes. De kinderen krijgen wel pluswerk mee voor in hun reguliere groep. In de Plusgroep werken de kinderen op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de eigen klas. Dit gebeurt onder begeleiding van meester Bert. De leerlingen komen in aanraking met vakken als filosofie, natuurkunde, scheikunde en economie (projectonderwijs), rekenen/wiskunde en techniek (oplossingsgericht denken), taal (presenteren, discussiëren, stelopdrachten). Het onderwijsproces binnen de Plusgroep is gericht op leren, zelfreflectie (eisen stellen aan jezelf, kwaliteit en kwantiteit), metacognitie (wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren), leren plannen en andere vaardigheden.

Pin It on Pinterest