Plusgroep

We zijn de Plusgroep gestart omdat we voor meer- en (hoog)begaafde kinderen een passend onderwijsaanbod wilden realiseren. Op deze manier bieden we een betere aansluiting op het vervolgonderwijs (Gymnasium / VWO). Sommige kinderen missen qua denk- en intelligentieniveau aansluiting in de reguliere groep. Wij vinden het voor het welbevinden van deze kinderen belangrijk dat zij af en toe met gelijkgestemden kunnen samenwerken. In onze Plusgroep zitten meer- of (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  De plusgroep komt één keer in de week bij elkaar. De rest van de week zitten de leerlingen in hun eigen groep/klas met leeftijdgenootjes. In de Plusgroep werken de kinderen op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de eigen klas. Dit gebeurt onder begeleiding van meester Bert. De leerlingen komen in aanraking met vakken als filosofie, natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde (projectonderwijs), rekenen/wiskunde en techniek (oplossingsgericht denken), taal (presenteren, discussiëren, stelopdrachten). Het onderwijsproces binnen de Plusgroep is gericht op leren, zelfreflectie (eisen stellen aan jezelf, kwaliteit en kwantiteit), metacognitie (wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren), leren plannen en andere vaardigheden.

Het laatste nieuws uit de plusgroep:

Verslag van ons bedrijfsbezoek naar SCA Hygiënics in Suameer.

(door Lydia, Sietske en Kim)

Voor de plusgroep hebben we geregeld  we naar SCA hygiëne fabriek in Suameer mochten. Toen we daar aankwamen werden we naar een vergaderkamer geleid. Daar was meneer Bareld Meijering en die legde uit hoe het daar allemaal werkt. Hij vertelde hoe je papier maakte; ze maken daar namelijk papieren zakdoekjes, keukenrol, WC papier enz. Daarna konden we voelen hoe stevig dat papier wel was. Dat was supersterk. Dat komt doordat er kunststofvezels in zitten.

 

Daarna werden we ingedeeld in 3 groepen en kregen we een rondleiding door de fabriek. Het is wel gevaarlijk dus we moesten we een hesje aan, oordopjes in en een helm op. Die rondleiding  was heel indrukwekkend en het was heel interessant. We hebben geleerd hoe je papier maakt. In  eerst versnipperde ze het binnenste van een boom. Daarna gooide ze er water bij. Dan werd het gekookt. Toen werd het door een grootte zeef gehaald. Het water ging eruit en het mengsel werd gedroogd en platgeperst. Dat werd door een grote oven gehaald zodat het droogt en daarna opgerold in een grote rol. Dat heet een moederrol. Zo’n moederrol weegt ongeveer 500 kilo. Daar werden allemaal kleine rollen uitgehaald. Die rollen werden in dozen verpakt. Dat gaat allemaal automatisch. In de rondleiding mochten we dat allemaal zien. Daar mochten we geen foto’s maken. Toen was het ongeveer het einde van het bedrijfsbezoek. We kregen aan het einde nog een tasje mee met een keukenrol, papieren zakdoekjes en zeep. We hadden ook nog een kleinigheidje voor meneer Meijering. We hebben hem bedankt voor de rondleiding. Daarna gingen we weer naar school. We vonden het heel leuk en interessant. De opdracht is volgens ons geslaagd.

 

Hier zijn nog een paar foto’s:

 

Schilderij namaken:

(8 februari) We zijn nu bezig om in twee groepen van 7 kinderen een impressionistisch schilderij (2x zo groot als het voorbeeld) na te maken met kleurpotlood. We hebben eerst gezamenlijk naar verschillende schilderijen gekeken. Wat valt je op? Wat vind je mooi? Daarna mocht iedere groep een schilderij kiezen om na te maken. 1 groep koos voor ‘het gele huis‘ van Vincent van Gogh. De andere groep koos voor ‘Fruitschaal, glas en appels‘ van Paul Cézanne. Deze schilderijen zijn bewust gekozen ‘omdat ze redelijk makkelijk na te maken zijn vergeleken met die andere schilderijen’. Dat de opdracht makkelijker lijkt dan hij is, bleek al bij de voorbereiding. De afbeelding van het schilderij moest in 7 gelijke stroken verdeeld worden. Ieder groepje bestaat namelijk uit 7 leerlingen. Daarna moesten er stroken wit papier geknipt worden die precies twee keer zo groot zijn als de strook van het voorbeeld. Dat hierbij heel goed moet worden gemeten moge duidelijk zijn. Na verschillende malen meten en rekenen en na diverse scheve strepen en lijnen kwamen beide groepen er uiteindelijk toch nog uit. Volgende week kan er een begin gemaakt worden met het tekenen/kleuren. Het spreekt voor zich dat er goed overlegd moet worden om uiteindelijk tot een goed schilderij te komen.

Een knikkerbaan van 7 seconden:

 Binnen 20 minuten met je groepje een knikkerbaan van papier maken die precies 7 seconden duurt. Je mag de spullen die je om je heen ziet ook gebruiken voor je knikkerbaan. Eitje voor een plusgroep zou je denken. Toch bleek deze opgave moeilijker dan gedacht. Geen van de groepen haalde dit doel. Zelfs niet toen ze de opdracht voor een tweede keer mochten uitvoeren. Lag dit aan het feit dat er te moeilijk werd gedacht? Er werd veel creatief gedacht. Allerlei voorwerpen werden erbij gehaald. De mooiste constructies werden gemaakt. Zelfs een trechtervorm voor de knikker. Maar was dit wel nodig? Door de moeilijke constructies ging er veel tijd verloren en was het vaak moeilijk om de knikker goed te kunnen laten rollen. Dat geen van de groepjes deze opgave tot een goed einde wist te brengen heeft ons geleerd dat eenvoudig denken ons vaak beter tot het doel leidt, dan allerlei ‘slimme’ constructies. Hoe dan ook er blijft werk aan de winkel in de plusgroep!

 

 

Schilderij vergoten:
De knikkerbaan van 7 seconden:

Pin It on Pinterest