Het kind centraal

Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze, hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend,  zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.
Lees meer

Het werken met Snappet

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn er naast de beschikbare laptopkarren en desktopcomputers, 200 tablets beschikbaar voor onze leerlingen.
Meer Snappet

Speciaal aan onze school?

Wat maakt ons onderwijs zo speciaal? Er zijn vele aspecten in ons onderwijs die als ‘speciaal’ gekenmerkt kunnen worden. Leer er meer over op de speciale pagina.
Speciaal

Visie CBS De Opdracht

Uw kind beschouwen we als een waardevol en uniek persoon. ‘Het kind centraal’, is ons motto. Bij alles wat we doen, is dit het uitgangspunt. Met als doel dat de ontwikkeling, het leerproces en de prestatie van elk kind tot zijn recht komt.

Onderwijskundig model

Adaptief onderwijs. Een school of een leerkracht kan niet doen alsof leerlingen, ook al hebben ze dezelfde leeftijd, hetzelfde kunnen en weten en daarom ook gebaat zijn bij hetzelfde onderwijsaanbod. Kinderen verschillen nu eenmaal.

Ons team

Maak kennis met ons team. Binnen onze grote school zijn veel mensen actief. Elk heeft zijn eigen rol, functie of taak. Vaak voor de klas; soms een leidinggevende functie, soms in een ondersteunende rol.

HET LAATSTE NIEUWS VAN C.B.S DE OPDRACHT

Voor meer nieuwsberichten kijkt u op onze nieuwspagina
OUDERE BERICHTEN

Afsluiting voor de herfstvakantie.

Vandaag werd de Kinderboekenweek ludiek afgesloten. Verkleed komen als pake of beppe, Oudhollandse spelletjes spelen en een heuse rollatorrace. Leuk en gezellig, een mooie afsluiting voor de herfstvakantie. In de herfstvakantie kunnen veel kinderen wat extra aandacht...

Team in actie!

De jaarlijkse kinderboekenweek werd weer als vanouds geopend met een leuke act van het team. Alle leerlingen konden genieten door te zien hoe de jonge meesters en juffen van nu, er als oudjes uit zullen gaan zien en hoe ze zich dan evt. bewegen.  Dit ging in de act...

Trots op ‘onze’ kampioen!

Alyda Norbruis, paralympisch medaillewinnares wielrennen, 7-voudig wereldkampioen en tevens oud-leerling van De Opdracht, vereerde de school met een bezoek. Na ontvangst met erehaag van ouders en kinderen op het plein werd Alyda gehuldigd in het speellokaal.  Vol...

Bijzonder aan onze school

Voko

Een begrip op De Opdracht. Voko staat voor Verplichte Opdrachten en Keuze Opdrachten. Elke vrijdagmiddag gaan de leerlingen uit groep 5 t/m 8 kiezen uit een aantal onderwerpen. Sommige zijn dus verplicht (o.a. typeles, dans, drama, techniek, chemie etc.) en andere mogen door de kinderen zelf worden gekozen (koken, knex, spaans, schaken, etc.).

Fides

De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor zelfvertrouwen en weerbaarheid. Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Techniek

Talentenkrachtschool en aandacht voor techniekonderwijs. CBS De Opdracht is met techniek één van de 100 scholen die vooruit loopt! Kijk op onze techniek site voor meer informatie of in ons portfolio om meer te lezen over onze “technische” activiteiten.

Uw kind aanmelden?

U wilt uw kind aanmelden bij onze school of u bent opzoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Aanmelden?

Pin It on Pinterest