Deze week werd het thema ‘Fryslân en CH2018’ afgesloten met een ‘open uur’ voor ouders en belangstellenden. In alle groepen is op een eigen manier invulling gegeven aan dit onderwerp. De resultaten waren in heel veel groepen prachtig zichtbaar door de werkstukken van de kinderen. Ook de excursies van de verschillende groepen naar de Culturele hoofdstad van Europa en de stallen van fam. Okkema (met de Friese paarden) zullen voor veel kinderen een blijvende herinnering zijn aan dit prachtige project. De tekening op de foto is van Marleen de Leeuw uit groep 7b.

Pin It on Pinterest