Verlof aanvragen

Verlof aanvraag

In bijzondere gevallen kan de directeur extra vakantieverlof of verlof in verband met zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’ verlenen. Hierbij kan de leerplichtambtenaar om advies worden gevraagd. Aanvragen voor meer dan 10 dagen verlof worden altijd door de leerplichtambtenaar beoordeeld.

Extra vakantieverlof is aan strenge voorwaarden verbonden en ook bij verlof in verband met gewichtige omstandigheden gelden dezelfde wettelijke regels voor zowel ouders als de school.

Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. In de toelichting kunt u lezen wanneer uw verlofaanvraag voldoet aan de gestelde eisen.

Pin It on Pinterest

Share This