De zomervakantie is voorbij. De school is weer open. We kijken terug op prima eerste schooldagen. Iedereen is weer met veel enthousiasme aan de slag gegaan. De eerste schoolweken besteden we veel aandacht aan groepsvorming en het welbevinden. Dit schooljaar kunnen we met behulp van de zgn. NPO gelden veel tijd en energie steken in individuele kindgesprekken met de kinderen. Het thema wat centraal staat dit schooljaar is ‘Investeren in relatie’. We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe! 

Pin It on Pinterest