Na de zomervakantie start CBS De Opdracht met de zgn.: Gouden Weken. Een periode tot de herfstvakantie waarbij we extra aandacht schenken aan groepsvorming en activiteiten die passen bij de uitgangspunten van Fides (methodiek Soc. Emotionele Vorming). De handleiding van deze methode draagt de titel:  ‘Ik maak me sterk!’.
Dat sterk worden heeft te maken met ‘wie ben je’, ‘wat heb je nodig’ en ‘hoe functioneer ik in de groep’. Een onderdeel wat daarbij wordt ingezet is ‘Schooljudo’. 
In de gymlessen komt een gekwalificeerde trainer hiervoor met de kinderen oefeningen doen. Centrale begrippen hierbij zijn:
Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Weerbaarheid, Beheersing, Discipline en Plezier.
Dit zijn de begrippen die aansluiten bij de uitgangspunten van onze school.
Met deze groepsvormende activiteiten hopen we er samen een ‘Gouden Schooljaar’ van te maken!

Pin It on Pinterest